8190 skriver ramavtal med Jordbruksverket

Vi tilldelas uppdraget att leverera all grafisk produktion till Jordbruksverket. Det står klart efter en upphandling. Som en del av ramavtalet ingår även grafisk produktion till Distriktsveterinärerna, Greppa näringen och Landsbygdsnätverket.

– Det är verkligen hur kul som helst. Ett uppdrag vi kan vara extremt stolta över och ett förtroende vi ska förvalta på allra bästa sätt, säger Pierre Ljudén, Creative director och delägare på 8190.

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. De finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. De bidrar även till en levande landsbygd samt administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet.

Jordbruksverket är en stor organisation med cirka 1 600 anställda och huvudkontor i Jönköping. Ungefär 550 av de anställda arbetar på Distriktsveterinärernas omkring 80 mottagningar i hela landet, där djursjukvård för alla slags djur erbjuds.

– Vi brukar skämta om att vi bara anställer folk från landet, det är inte sant, men faktum är att vi är många på kontoret som är uppväxta på gårdar och redan har en relation till Jordbruksverket. Det gör uppdraget extra roligt. Avtalet innebär att vi gör allt från grafisk produktion till att vi är en samarbetspartners för Jordbruksverket i grafiska frågor.

Producera mera?

Driftanmälan

1