Ett tydligare och starkare varumärke.

Örebroporten Fastigheter AB är Örebros eget utvecklingsbolag. Tillsammans med kommun och näringsliv bygger de ett starkare och växande Örebro genom välanpassade miljöer för företag, organisationer och samhällsfunktioner.

Vi fick i uppdrag att se över varumärket Örebroporten och hur det kunde utvecklas, för att sedan sammanställa allt i en heltäckande brandbook.

Varumärkesarbetet inleddes med nulägesanalys. Vilka är Örebroportens långsiktiga mål, vad säger målgrupperna om varumärket och hur ser allmänheten på Örebroporten? Efter en kvantitativ undersökning och kvalitativa intervjuer kunde vi (bland annat) konstatera att endast 57 % av örebroarna hade hört talas om Örebroporten, men att bland de som hade koll på Örebroporten, så var bilden positiv.

Med gediget på fötterna påbörjades arbetet som resulterade i en pedagogisk manual. Brandbooken innehåller exempelvis nya företagsbeskrivningar, en uppdaterad vision, nytt varumärkeslöfte, ny positionering, en tonalitetsguide, nya målgruppsbeskrivningar, ett nytt visuellt uttryck och ett varumärke som känns mer så som Örebroporten faktiskt är: ett utvecklingsbolag i framkant med Örebros bästa i fokus.

Inled ett
samarbete

Driftanmälan

1