Årsredovisning för Jönköping University

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av internationalisering och entreprenörsanda. Inom både utbildning och forskning har Jönköping University ett nära samarbete med näringsliv och samhälle.

8190 har under 2020 och 2021 tillsammans med JU varit med och skapat deras årsredovisning.

Dags för årsredovisning?

Säg hej

Driftanmälan

1