Guide för ett starkare varumärke.

Consensus är din kompetenspartner för konsulter, rekrytering och utbildning. De utvecklar människorna som utvecklar företagen och hittar personligheterna som gör skillnad. Precis som de har gjort sedan 2002.

Vi började vårt samarbete med att lyssna. Efter workshops och intervjuer med kollegor och kunder var det tydligt. Bilden av Consensus är positiv, men varumärkesarbetet spretar lite och känns ibland både otydligt och tungrott. För att lösa det påbörjade vi ett arbete med att hitta hem igen och lägga en tydligare grund för framtiden.

Lösningen blev en brandbook, som dels fångar varumärkets kärna igen, dels pumpar in ny energi i arbetet. Vision, mission, löfte och position förtydligades. Nya värdeord togs fram och logotypen uppdaterades. Consensus fick ett modernt visuellt uttryck och en tydlig guide för allt från hur de låter till vad det pratar om och för vilka.

I fokus för arbetet har inte bara varit att fånga och utveckla varumärkets kärna. Vi har också strävat efter att skapa ett pedagogiskt verktyg i vardagen som hjälper medarbetarna på Consensus att kommunicera ett tydligt och starkare varumärke.

Inled ett
samarbete

Driftanmälan

1