Behrn Arena
100 år

Örebroporten Fastigheter AB är Örebros eget utvecklingsbolag. Tillsammans med kommun och näringsliv bygger de ett starkare och växande Örebro genom välanpassade miljöer för företag, organisationer och samhällsfunktioner.


Örebroportens bestånd består av allt från moderna kontor till arenor. Inte minst Behrn Arena, som den 26 augusti 2023 firade 100 år som stadens hemmaplan.

Reklamkampanj OOH för Örebroporten och Behrn Arena 100 år.

Alla känner till Örebros egen hemmaplan men få visste vilka som förvaltar arenan. För att uppmärksamma jubileet där 100 år av minnen skulle firas skapades en kampanj med Örebroporten som avsändare.

Kampanjens syfte var att få örebroarna att känna stolthet och delta i firandet, samtidigt som vi ökar varumärkeskännedomen om Örebroporten. Kampanjen syntes på sociala medier, som utomhusreklam, i media och under firandet dit 8 452 örebroare tog sig. 

Inled ett
samarbete

Driftanmälan

1