Mer än bara
en rapport.

Amexci är en gemensam storsatsning från några av landets största aktörer. Tillsammans med sina kunder löser de komplexa design- och tillverkningsproblem med hjälp av hållbar 3D-printing.

Sedan 2020 har vi producerat deras årsrapporter, 2022 inget undantag.

Dags för årsrapport?

Inled ett samarbete   

Driftanmälan

1