GDPR

Inför att den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 har 8190 tagit fram en handlingsplan för hur vi skall följa lagen för oss, våra kunder och våra samarbetspartners.

Vem ansvarar för personuppgifterna på en webbplats?
Vi som byrå kommer agera personuppgiftsbiträde, medans ni som är ägare av en webbplats anses vara personuppgiftsansvarig.

Vad sparar vi och varför?
Vi som kommunikationspartner, sparar kontaktuppgifter och inloggningsuppgifter till våra kunder för att kunna erbjuda den bästa servicen mot våra kunder och de avtal vi har. Förutom kontaktuppgifter och inloggningsuppgifter, sparas kommunikationshistorik (mail, sms, anteckningar) för att kunna hantera det löpande arbetet enklare. Vi sparar allt så länge ett avtal finns, finns inget avtal sparas allt som längst i 12 månader.

Hur sparar vi allt?
Alla våra uppgifter sparas i molntjänsten Sharepoint, där vi samlar alla våra filer och information. Vi har ett avtal med Office IT Partner i Örebro som driftar våra servrar. Vi tilhandahåller även del material rent fysiskt, i form av eventuella avtal och anteckningar.

Vad gör vi om något händer?
Om någon information skulle läckas ut från våra system, kommer vi i första hand kontakta integrationsskyddsmyndigheten inom 72 timmar för att informera vad som hänt. Därefter informerar vi berörda parter, för att sätta upp en handlingsplan tillsammans med våra partners.

Tips från oss inför GDPR!
– SSL-Certifikat (https istället för http)
Om du har en webbplats där besökaren matar in information på din webbplats, som sedan skickas vidare till en server, så rekomenderar vi att du använder dig av https.

– Policy och information!
Använder ni kontaktformulär eller liknande? Så behöver ni se till att det finns en policy som besökaren måste godkänna innan dom tar kontakt. Här räcker det med en undersida med text och bild, som enkelt beskriver vad ni gör med den information ni får tillgång till.

– Cookies och google analytics
Använder ni cookies eller analytics? Då behöver ni ha information på er sida angående detta. I vissa fall behöver ni även ha ett aktivt val direkt på startsidan där besökaren själv kan välja ifall cookies skall tillåts eller ej. På alla våra avtalskunder, där vi driftar sidorna kommer detta att installeras med automatik.