fbpx

8190 ny leverantör av reklambyråtjänster till Jönköping University

Jönköping University har fått en ny reklambyrå. Ramavtalet sträcker sig över minst fyra år och innebär att 8190 är leverantör av reklambyråtjänster till såväl högskolans moderorganisation som sex helägda dotterbolag.

– Jag är superstolt över alla i teamet, säger Simon, VD på 8190. Det är ett spännande samarbete som inleds i och med upphandlingen och något för oss att bygga vidare på.

Jönköping University har omkring 12 600 studenter, 740 anställda och en rad intressenter som ska förses med såväl extern som intern kommunikation i ett fullserviceerbjudande. Det innefattar allt från strategisk rådgivning till konceptutveckling och produktion åt det moderna lärosätet som kännetecknas av internationalisering och entreprenörsanda.

Till högskolan kommer studenter från hela Sverige och världen för att studera. Lärosätets vision är att vara en ledande kunskapsmiljö genom samarbeten, internationalisering och ett globalt fokus. Det är en bred organisation med Jönköping University som tydligt paraplyvarumärke.

För uppdraget har ett team bestående av sju kompetenser satts ihop med Elin som projektledare.

– Vi kommer att arbeta nära deras kommunikationsavdelning för att leverera tydlig kommunikation såväl grafiskt som i text på både svenska och engelska. Det är alltid väldigt kul med nya samarbeten och vi får göra det vi gillar bäst, att leverera varumärkesstärkande kommunikation till en modern organisation.

Nyfiken på Jönköping University? Besök deras hemsida här.